Massage-therapie  Edo Pattiwael - "Handen vertellen meer dan woorden kunnen zeggen"
De massagevormen 
 
Voor de behandelingen staat mij een aantal massagevormen ter beschikking die ik kan toepassen, deze zijn:         . Ontspannende massage
  • Klassieke massage
  • Segmentale massage-therapie (therapeutische massage)
  • Voetreflexzone therapie
  • Metamorfose massage
  • Manuele gelaats-lymfedrainage
  • Anti-cellulitisbehandeling
  • Quantum Touch
 
Ontspannende massage
Massage waarbij het accent wordt gelegd op het a-specifieke effect van de massage, de ontspannende     werking door:
·         ontspanning van de spieren;
·         betere doorbloeding van de huid;                                                                                      
·         verbetering van stofwisseling in behandelde weefsel;
·         betere lichaamsbeleving
 
 Toepassingsgebied
·         fysieke vermoeidheid;                                                                                 
·         mentale vermoeidheid                                                                                                                      
·         stress en psychische belasting;
·         algehele malaise
 
Klassieke massage
De gebruikte massagetechnieken bestaan uit vijf handgrepen die in de hele geschiedenis van de massage beschreven worden, nl. effleureren, petrisseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. Vandaar dat de massagevorm waarbij de vijf handgrepen worden toegepast, “klassieke massage” wordt genoemd. Deze massagevorm volgt de ontwikkeling van de westerse geneeskunde.
 
Toepassingsgebied
Situaties waarbij klassieke massage kan worden toegepast zijn o.a.:
·         pijn;
·         stress;
·         spanning;
·         te hoge spiertonus;                                                                                          
·         lokale storingen in de weefselspanning;
·         storingen in de lichaamsbeleving;
·         a-specifieke vermoeidheid
 
Segmentale massage-therapie
Deze geeft op verantwoorde wijze een therapeutische invulling aan de massage en is geheel gebaseerd op de kennis van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam waarbij het accent wordt gelegd op het specifieke effect van de massage, de helende werking. In het menselijk lichaam bestaan samenhangende structuren die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt “metameer” genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In de spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie waardoor in die spier een pijnlijke plek ontstaat. Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaan-afwijking. De oorzaak kan ook liggen in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.
 
Toepassingsgebied
De inwendige organen:
·         Maag en pancreas;
·         Lever en galblaas;
·         Gehele urogenitaal systeem;                                                                         
·         Darmen;                                                                                             
·         Spastische dikke darm;
·         Hart;
·         Longen/ pleura;
 
Tevens  wordt de segmentale massage toegepast op 
 tennis-arm, golfers-arm, pitchers-arm,
RSI-klachten, nek- en hoofdpijnklachten....etc.
                                                                                                                                                                                                                            
Voetreflexzone therapie
Het menselijk lichaam wordt in een klein kader
op de voeten geprojecteerd door middel van reflexzones.
Deze reflexzones staan in relatie tot het lichaam  en de                                                  
inwendige organen. De massagevorm is enigszins                                                  
vergelijkbaar met de segmentale massage therapie.
Het behandelen van de reflexzones kan verlichting
bieden danwel herstel bewerkstelligen bij klachten
betreffende het lichaam of overeenkomstige inwendige organen.

Stoel Shiatsu                                       
Bij Stoel Shiatsu zit de cliënt op een stoel die speciaal is ontwikkeld om een zeer ontspannen en rustgevende houding te kunnen aannemen. Bovendien stelt deze stoel de behandelaar in staat een effectieve en vitaliserende massagebehandeling te geven. Met manuele technieken bewerkt de behandelaar de rug- en schouderpartij van de cliënt. Ook de armen en de nek krijgen de nodige aandacht. Door de behandeling wordt het stressniveau belangrijk verminderd. Daardoor treedt verlaging van spiertonus op en wordt de stofwisseling verbeterd. Wereldwijd wordt deze effectieve methode van ziektepreventie met veel succes toegepast.

Metamorfose massage
De Metamorfose is een massagetechniek die zich uit de reflexologie heeft ontwikkeld en daar een verbetering van is, in zoverre dat er nu wat aan de oorzaken van psychische en fysieke stoornissen kan worden gedaan. De oorzaken zijn blokkades in de energiestroom in de ruggengraat die in de kiem aanwezig zijn bij de geboorte, t.g.v. stress gedurende de zwangerschap en die zich in de loop van een leven door verdere stress manifesteren als meer of min erge mentale, lichamelijke en gedragsafwijkingen. Metamorfose ontspant deze blokkades, waardoor psychosomatische klachten opklaren. Metamorfose is een vorm van ‘ZELFGENEZING’, een holistische geneeswijze die er vanuit gaat dat elk mens zelf de kracht in zich heeft om van binnenuit te genezen. De metamorfose-masseur treedt hierbij alleen op als katalysator.
 
Manuele gelaats-lymfedrainage
Met behulp van lymfedrainage kunnen bepaalde
klachten worden verholpen.                                                                                              
Lymfedrainage zorgt voor afvoer van schadelijke
stoffen middels het lymfevocht.
Ook vochtopeenhoping kan door lymfedrainage worden verholpen.
 
Anti-cellulitisbehandeling
Deze is erop gericht om de onderhuidse vetopeenhoping
tegen te gaan danwel te verhelpen door het afvoeren van                                                        
vet en versteviging van de huid en onderhuidse spierweefsel.
Hierdoor kan het verschijnsel van de zgn. “sinaasappelhuid”
worden bestreden.
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint